Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Japanska - kandidatkurs

 • 30 hp

Kursen ger utbildning i de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats samt vidareutvecklar förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå.

Unser kursen kommer studenten att utveckla sin förmåga att  jälvständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området och  genomföra ett examensarbete.
 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Akademiskt skrivande II, 15 hp
  2. Kandidatuppsats, 15 hp

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor finns i läroplattformen Athena.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i Athena.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Japans språk och kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Hanna Kritz
  Rum 111, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 27 22