Go to this page on our english site

Avancerad japanska I

  • 7,5 hp

Kursen syftar till att befästa och fördjupa färdigheter i japanska på en avancerad nivå i akademiska sammanhang genom att lägga tyngdpunkten på muntliga färdigheter. Kursen tränar förmågan att självständigt läsa, förstå, sammanfatta vetenskapliga texter och ge muntliga presentationer, samt att vara aktiv i diskussioner vid seminarier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen