Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad japanska I

Kursen syftar till att befästa och fördjupa färdigheter i japanska på en avancerad nivå i akademiska sammanhang genom att lägga tyngdpunkten på muntliga färdigheter.

Under kursen tränas förmågan att självständigt läsa, förstå, sammanfatta vetenskapliga texter och ge muntliga presentationer, samt att vara aktiv i diskussioner vid seminarier.

Under höstterminen 2021 kommer all undervisning och examination vid institutionen fortsatt att vara webbaserad.

 • Kursupplägg

  Under kursen läser och analyserar studenten texer relaterade till studier om Östasien i allmänhet och Japan i synnerhet. I kursens sista del ska studenten kunna muntligt redogöra för och diskutera de valda texterna.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation och upplägg hittar du i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i läroplattformen Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom två muntliga presentationer.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemasystemet uppdateras någon gång under juni 2021. Nedan finns länkar som fungerar före respektive efter uppdateringen, den som fungerar visar korrekt schema.

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Japans språk och kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Hanna Kritz
  Rum 111, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 27 22