Avancerad japanska II, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att befästa och fördjupa färdigheter i japanska på en avancerad nivå i akademiska sammanhang genom att lägga tyngdpunkten på skriftliga färdigheter. Kursen tränas förmågan att självständigt läsa, förstå och sammanfatta vetenskapliga texter samt göra skriftliga presentationer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen