Mangastudier, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar manga, japanska serier, ur ett vetenskapligt perspektiv med stöd i semiotik, narratologi och medieestetik. Den fokuserar på vad det innebär att läsa manga bland annat i relation till historisk period, publiceringssätt och genre. Syftet med kursen är att förse studenten med de grundläggande verktyg som krävs för att kunna argumentera kring manga med avseende på den ofta omtvistade estetiska och kulturella potential som finns i dessa serier.

Denna kurs passar bra att läsa tillsammans med kursen JKA932 Japansk populärkultur: uttryck och konsumtion, 7.5hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen