Det moderna Japan, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar översiktligt dagens japanska samhälle ur politiska, sociala, kulturella och ekonomiska aspekter mot bakgrund av den omdaning av samhället som skett sedan andra hälften av artonhundratalet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen