Go to this page on our english site

Det moderna Japan

  • 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till det moderna Japan från olika perspektiv av kultur, till exempel materiell kultur och vardagsliv, arbetskultur och genus, företagskultur och politisk kultur. Centrala samtida frågor diskuteras mot bakgrund av Japans speciella modernisering och analyseras med särskild fokus på aktörer och intressen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen