Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Koreanska II

 • 22,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i den moderna standardkoreanskans formlära, syntax och praktisk språkfärdighet.

Detta genom att konsolidera och utöka den kunskap som inhämtats på Koreanska I.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre moduler som behandlar fortsatt utveckling av språkfärdighet i koreanska. 

  Delkurser

  1. Modern standardkoreanska 3, 7,5 hp
  Delkursen befäster och fördjupar kunskaperna i koreansk grammatik samt övar upp textläsningsförmågan. Den består av textläsning som omfattar grammatisk analys och textanalys.

  2. Modern standardkoreanska 4, 7,5 hp
  Med utgångspunkt i Modern standardkoreanska 3 befäster och fördjupar delkursen ytterligare kunskaperna i koreansk grammatik och övar upp textläsningsförmågan. Den består också av textläsning som omfattar grammatisk analys och textanalys.  

  3. Praktisk språkfärdighet 2, 7,5 hp
  Delkursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i muntlig och skriftlig framställning, samt hör- och läsförståelse i koreanska.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och gruppövningar. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor finns i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Kursens delar Modern standardkoreanska 3 och Modern standardkoreanska 4 examineras genom salsskrivning vardera.

  Kursens del Praktisk språkfärdighet 2 examineras genom tre muntliga presentationer under kursens gång, en muntligt presentation vid delkursens slut samt tre skriftliga examinationsuppgifter.

  För mer detaljerad information se kursbeskrivningen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen för VT2021 uppdateras och finns tillgänglig närmare kursstart.

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Koreas språk och kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Hanna Kritz
  Rum 111, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 27 22