Koreanska IV, 22,5 hp

Om kursen

Kursen befäster och fördjupar kunskaperna i det nutida koreanska språket samt gör de studerande förtrogna med sådana koreanska och västerländska handböcker som är viktiga hjälpmedel för studier av olika aspekter av det nutida Koreas kultur och samhälle.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen