Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Koreanska V

 • 22,5 hp

Kursen befäster och fördjupar ytterligare kunskaperna i koreansk grammatik och övar upp textläsningsförmågan. Den övar upp förmågan att skriva texter på koreanska om såväl sociala som mer abstrakta ämnen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  Läsfärdighet 3, 7.5 hp
  Läsfärdighet 4, 7.5 hp
  Skrivfärdighet 2, 7.5 hp

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  https://www.su.se/asia/koreanska/våra-utbildningar