Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Koreanska, kandidatkurs

 • 30 hp

Kursen ger utbildning i de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats i koreanska.

Den vidareutvecklar också  förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moduler som förbereder studenterna för att skriva ett examensarbete i ämnet.

  Delkurser

  1. Teori och metod, 15 hp
  Delkursen syftar till att ge den teoretiska och praktiska grund som krävs för ett godkänt självständigt arbete på kandidatnivå. Delkursen behandlar olika sätt att samla in, värdera och kritiskt tolka information.

  2. Examensarbete, 15 hp
  Delkursen omfattar att självständigt identifiera, formulera och lösa ett väl avgränsat problem med lämplig metod, liksom att muntligt redogöra för sina fynd vid en uppsatsventilering.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt individuell uppsatshandledning.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor finns i läroplattformen Athena.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Delkurs 1 examineras genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter under delkursens gång. Delkurs 2 examineras genom ventilering av examensarbetet vid ett uppsatsseminarium.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  Kurslitteraturen uppdateras och finns tillgänglig närmare kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Koreas språk och kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Hanna Kritz
  Rum 111, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 27 22