Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Koreansk litteratur och film

 • 7,5 hp

Kursen undersöker hur en skriftlig källa kan överföras från ett medium till ett annat, till en spelfilm. För detta ändamål studeras representativa verk av koreansk litteratur, främst romaner och noveller, och filmatiseringar av dessa.

Snarare än att fokusera på om filmen är trogen den litterära källan betraktas de båda konstverken som separata enheter och studeras med särskild tonvikt på de respektive mediernas individuella berättartekniker. Under kursens seminarier belyses, tolkas och jämförs författarnas och regissörernas olika konstnärliga tillvägagångssätt.

 • Kursupplägg

  Kursen utgör 7.5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar samt filmvisning med efterföljande seminarier.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor finns i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom en hemtentamen.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Koreas språk och kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Hanna Kritz
  Rum 111, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 27 22