Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Journalistiskt skrivande

Kurs på grundnivå som är en introduktion till journalistiskt skrivande med fokus på vetenskapsjournalistik. Kursen ges på Engelska

Journalistic writing

Kursen är en introduktion till journalistiskt skrivande med fokus på vetenskapsjournalistik. Studenten lär sig källsökning, intervjuteknik och källkritik, journalistiskt skrivande samt strategier för att kommunicera forskningsresultat i journalistisk form riktad till en bred publik. Kursen belyser etiska spörsmål och problematiserar den vetenskapliga kunskapens och journalistikens respektive samhällsroller. Kursens praktiska moment består av skrivövningar och insamling av eget underlag samt omvärldsbevakning i journalistiska publikationer. Under handledning skriver studenten texter med utgångspunkt i de egna vetenskapliga specialkunskaperna.

OBSERVERA! Kursen ges på engelska 

Läs mer detaljer om kursen på den engelska sidan