Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Journalistiskt skrivande

  • 7,5 hp

Kurs på grundnivå som är en introduktion till journalistiskt skrivande med fokus på vetenskapsjournalistik. Kursen ges på Engelska

Journalistic writing

Kursen är en introduktion till journalistiskt skrivande med fokus på vetenskapsjournalistik. Studenten lär sig källsökning, intervjuteknik och källkritik, journalistiskt skrivande samt strategier för att kommunicera forskningsresultat i journalistisk form riktad till en bred publik. Kursen belyser etiska spörsmål och problematiserar den vetenskapliga kunskapens och journalistikens respektive samhällsroller. Kursens praktiska moment består av skrivövningar och insamling av eget underlag samt omvärldsbevakning i journalistiska publikationer. Under handledning skriver studenten texter med utgångspunkt i de egna vetenskapliga specialkunskaperna. OBSERVERA! Kursen ges på engelska - Klicka på

"This page in English" för mer information.

OBS kursen ges Period 1

kursen är på på grundnivå, undervisningsspråk engelska.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kontakt

    Adress Student Counselor via studievagledare@ims.su.se or Director of Studies about the course