Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Journalistik och social förändring

Kursen är del av Masterprogram i journalistikstudier

Kursen behandlar relationen mellan journalistik och social förändring utifrån historiska såväl som nutidaperspektiv. Nyhetsmediernas innehåll, publiker och strukturella villkor problematiseras utifrån ett brettspektrum av sociala perspektiv. Särskild vikt ägnas åt mediernas makt att skildra olika samhällsproblem ochsamhällsgrupper.

 • Kursupplägg

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:- redogöra för sociala strukturer i mediekonsumtionen och hur de påverkar journalistikens roll i samhället.- kritiskt och systematiskt analysera journalistikens innehåll och strukturella villkor med utgångspunkt iforskning om social förändring

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kurskrav: seminarier är obligatoriska inslag i kursen.Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljeradinformation hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Kursen examineras genom individuell tentamen och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Examinatorer HT20

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  studievagledare@ims.su.se