Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Associationsrätt

Kursen Associationsrätt ger kunskaper om aktiebolagsrätt, handelsbolagsrätt och föreningsrätt. Kursen innehåller även en kortfattad översikt över stiftelserätten.

associationsrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Associationsrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet. Kursen behandlar de centrala rättsregler och rättsprinciper som hör till associationsrätten.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Utöver att ge studenterna kunskap i associationsrätt syftar kursen till att träna studenterna i att använda den juridiska metod och de rättskällor som är karakteristiska för associationsrätten. Ett viktigt syfte är också att skapa förståelse för de intressekonflikter och ändamålsöverväganden som gör sig gällande inom associationsrätten, inklusive associationernas roll i och betydelse för samhällsekonomin.

I kursen ges också viss undervisning i företagsekonomi, främst avseende sådana redovisningsstandarder och tekniker samt nyckeltal som är av betydelse för juridiska bedömningar på aktiebolagsrättens område. I undervisningen ingår
också internationella och komparativa aspekter på det associationsrättsliga regelverket.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning VT2023 (63 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna samt genom en skriftlig tentamen (salsskrivning).

  Examinator

  Jessica Östberg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: ass@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Malin Fahlén

  Amanuens:
  Selma Horgby

  Kursföreståndare: 
  Jessica Östberg