Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Folkrätt i korthet

Sommarkursen Folkrätt i korthet ges på engelska och ger en överblick över folkrätten. Kursen omfattar den internationella rättens roll i samhället, dess källor och rättsområden, samt hur olika internationella organisationer samspelar, med särskilt fokus på Förenta Nationerna (FN).

Folkrätt i korthet (Public International Law in Brief) ingår i juridiska institutionens utbud av sommarkurser för utbytesstudenter. Studenter antagna på juristprogrammet vid Stockholms universitet kan också beredas tillträde till kursen.

Se den engelska sidan för ytterligare information.