Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svensk rätt i korthet

  • 3,5 hp

Kursen Svensk rätt i korthet är en grundläggande kurs om svensk rätt som ingår i sommarskolans så kallade "Introsession".


Sommarskolans så kallade ”Introsession” pågår i två veckor och är öppen för studenter som uppfyller förkunskapskravet om minst 60 hp på grundnivå inom humanistiska, samhällsvetenskapliga samt naturvetenskapliga ämnesområden. Under två veckor kan studenter läsa upp till tre juridiska kurser på 3,5 hp var. De övriga två kurserna som ingår i sommarskolans Introsession är Europarätt i korthet och Folkrätt i korthet.

Lektionerna sker på distans via Zoom och undervisningsspråket är engelska.