Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationell straffrätt

Sommarkursen Internationell straffrätt ges på engelska och ger en översikt av internationella brottmålsdomstolens (ICC) arbete.

Internationell straffrätt (International Criminal Law) ingår i juridiska institutionens utbud av sommarkurser för utbytesstudenter. Studenter antagna på juristprogrammet vid Stockholms universitet kan också beredas tillträde till kursen.

Se den engelska sidan för ytterligare information.