Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Rättens roll i internationell politik

Denna sommarkurs ger en överblick över rättens roll inom internationell politik. Kursen ges på engelska.

Rättens roll i internationell politik (The Role of Law in International Politics) ingår i juridiska institutionens utbud av sommarkurser för utbytesstudenter. Studenter antagna på juristprogrammet vid Stockholms universitet kan också beredas tillträde till kursen.

Se den engelska sidan för ytterligare information.