Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Rättsekonomi

Sommarkursen Rättsekonomi ges på engelska och ämnar ge en introduktion till rättsekonomi, inkluderat dess relation till politisk ekonomi och statspolicy

Rättsekonomi (Law & Economics) ingår i juridiska institutionens utbud av sommarkurser för utbytesstudenter. Studenter antagna på juristprogrammet vid Stockholms universitet kan också beredas tillträde till kursen.

Se den engelska sidan för ytterligare information.