Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Folkrätt, fred och övergång i post-konfliktsituationer

Kursen Folkrätt, fred och övergång i post-konfliktsituationer är en interdisciplinär kurs som fokuserar på den internationella rättens roll i fredsprocesser och övergångar efter konflikter. Kursen ges på engelska.

Folkrätt, fred och övergång i post-konfliktsituationer (International Law, Peace and Post-Conflict Transitions) ingår i juridiska institutionens utbud av sommarkurser för utbytesstudenter. Studenter antagna på juristprogrammet kan också beredas tillträde till kursen.

Se den engelska sidan för ytterligare information.