Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Rättsstaten, rättsliga reformer och internationella organisationer

Kursen Rättsstaten, rättsliga reformer och internationella organisationer (Rule of Law, Legal Reform and International Organisations) behandlar rättens och de rättsliga institutionernas betydelse för ekonomisk utveckling och god förvaltning, för fred och säkerhet samt för försoning och demokratisering. Kursen ges på engelska.

statsrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Rättsstaten, rättsliga reformer och internationella organisationer (Rule of Law, Legal Reform and International Organisations) ges både som fristående kurs och som specialkurs inom juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.  

Läs på den engelska sidan för ytterligare information om kursen.