Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialkurs: Bolagsrätt

Specialkursen Bolagsrätt ger fördjupade kunskaper och färdigheter inom den del av associationsrätten som berör aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag (i det följande bolagsrätt) jämte EU:s bolagsrätt.

bolagsrätt
Foto: Gabby Baldrocco / Mostphotos

Specialkursen Bolagsrätt är en valbar kurs inom ramen för Juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen behandlar i utvalda delar aktiebolagsrätten ur ett internationellt perspektiv. Vidare innehåller kursen moment av rättsekonomi, lagstiftningslära och rättspolitik samt är präglad av ett kritiskt förhållningssätt på både makro- och mikronivå.

 • Kursupplägg

  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Bolagsrätt

  Kursbeskrivning (64 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och ett bolagsstämmospel.

  Examination

  Examinationen består av två delar, dels författandet av en promemoria och dels en salstenta.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  bolag@juridicum.su.se 

  Amanuens: 
  Anna Wolme

  Kursföreståndare: 
  Jan Andersson