Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialkurs: Bolagsrätt

Specialkursen Bolagsrätt ger fördjupade kunskaper och färdigheter inom den del av associationsrätten som berör aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag (i det följande bolagsrätt) jämte EU:s bolagsrätt.

bolagsrätt
Foto: Gabby Baldrocco / Mostphotos

Specialkursen Bolagsrätt är en valbar kurs inom ramen för Juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen behandlar i utvalda delar aktiebolagsrätten ur ett internationellt perspektiv. Vidare innehåller kursen moment av rättsekonomi, lagstiftningslära och rättspolitik samt är präglad av ett kritiskt förhållningssätt på både makro- och mikronivå.