Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktisk europaprocess

Kursen Praktisk europaprocess är en tävling där du, inom ramen för juristprogrammet, ges möjlighet att mäta dina talanger i analytisk förmåga, förmågan att framställa en inlaga, samt konsten att muntligt plädera inför några av Europas högsta domare.

eu
Foto: Zerbor / Mostphotos


Praktisk europaprocess utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Kursen syftar till att – inom ramen för Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna – ge en fördjupad teoretisk och praktisk insikt om juridisk problematik samt en förmåga att utarbeta och framlägga en juridisk argumentation. Kursen genomförs i ett nordiskt samarbete som en tävling i fingerad rättegång inom området för mänskliga rättigheter.

OBS: På grund det rådande pandemiläget kommer finalhelgen 4-6 juni 2021 att genomföras helt digitalt och på distans.

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Praktisk europaprocess

  Kursbeskrivning (163 Kb)

   

   

  Undervisning


  Kursen inleds med en teoretisk del som syftar till att ge dig en fördjupad teoretisk bakgrund till Europakonventionsrätten och dess processystem. Under denna inledning bedrivs undervisningen i form av seminarier samt ett studiebesök. Därefter ansvarar respektive advokatklubbarna för den fortsatta undervisningen.
   

  Examination


  Kursens mål examineras dels skriftligt i form av inlagor, dels muntligt genom pläderingar.
   

  Examinator


  Claes Granmar, universitetslektor.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

  Antagningsförfarande


  Ansökan:

  Det finns tretton advokatklubbar från alla de nordiska länderna. Tre av dem är Stockholmsbaserade och det är dessa som studenter från Stockholms universitet kan söka till. Klubbarna heter S:t Erik, Södermark och Brinnen, Bodström och Båvestam. Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten nedan (tänk på att spara ned blanketten till din enhet innan du fyller i den). Till ansökan bifogas foto och ett personligt brev på max 1 sida, där du berättar lite om dig själv och varför du söker kursen. Ansökningsblanketten och det personliga brevet med foto mailas till amanuensen på spepeu@juridicum.su.se.
   

  Ansökningsblankett VT21 (61 Kb)

  Observera att ansökan sker vid sidan av den ordinarie ansökan till specialkurser. Du kan alltså söka de andra kurser du vill läsa som vanligt. Blir du sedan antagen och tackar ja till en plats på Praktisk Europaprocess ordnar kursadministrationen med att ta bort din anmälan till övriga specialkurser för B-perioden.
   

  Sista ansökningsdag: 

  Sista ansökningsdag för VT21 är den 11 december. Därefter kallar advokatklubbarna de sökande till intervju, vilka äger rum i januari 2020. Advokatklubbarna väljer sedan ut sex studenter vardera som inbjuds att tävla för advokatklubben. De studenter som blir inbjudna att tävla för en klubb är de studenter som blir antagna till kursen.

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  spepeu@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Fanny Förberg

  Kursföreståndare: 
  Claes Granmar