Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Internationell straffrätt

Kursen Internationell straffrätt fokuserar på de nationella och internationella aspekterna på staters straffrättsliga jurisdiktion. Kursen ges på engelska.

straffrätt
Photo: Andrey Popov


Svenska studenter som är antagna till juristprogrammet och vill läsa denna kurs som valbar specialkurs hänvisas till kurssidan International Criminal Law JU440A.