Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Komparativ rätt

Kursen Komparativ rätt ger kunskaper i användningen av komparativrättslig metod i forskningen och det praktiska rättslivet. Kursen ges på engelska.

komperativ rätt
Photo: Andrey Popov / Mostphotos


Komparativ rätt (Comparative Law) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Kursen är uppdelad i fyra block. Under det första blocket förmedlas kunskaper i den komparativa rättens teori och metod. Det andra blocket omfattar ett studium av de svenska, engelska, amerikanska och tyska rättssystemen. Inom ramen för det tredje blocket analyseras olika juridiska frågeställningar i ett komparativrättsligt perspektiv. De frågeställningar som tas upp till diskussion omfattar bland annat avtals-, arbets-, familje-, straff-, fastighets och internationell privaträtt.

Arbetet under det fjärde blocket består i författandet av en komparativrättslig utredning. Resultaten av utredningen redovisas muntligt. Studenten ska även opponera på en annan students utredning.
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Undervisning


  Undervisningen sker i form av seminarier. Dessutom ska varje student presentera och försvara sin uppsats samt opponera på en annan students uppsats vid ett slutseminarium. Undervisningen ges på engelska.
   

  Examination


  Examination sker genom aktivt deltagande vid de obligatoriska seminarierna, genom författandet och presentationen av utredningen samt genom oppositionen på en annan students utredning, dels genom seminarieinledningen.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  comp@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Oskar Klingborn

  Kursföreståndare: 
  Laura Carlson