Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Public International Law

 • 15 hp

Kursen Folkrätt syftar till att ge fördjupade kunskaper om folkrättens centrala frågor och grundläggande principer samt att göra studenterna bekanta med nyare strömningar på området.


Folkrätt (Public International Law) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Under kursen studeras inledningsvis folkrättens grunder, såsom dess subjekt, rättskällor, förhållandet mellan nationell rätt och internationell rätt, statsansvar samt jurisdiktion och immunitet. Kursen omfattar även en introduktion till samt fördjupning i vissa av de olika specialregleringar/ämnen som finns i folkrätten såsom havsrätt, våldsförbudet, den humanitära rätten, grunderna i de mänskliga rättigheterna samt fredsfrämjande operationer. 

 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Folkrätt

  Course Guide (818 Kb)

   

  Undervisning


  Kursen inleds med en introduktionsföreläsning vars främsta syfte är att ge allmän orientering i ämnet. Därefter genomförs lektioner och seminarier. Kursen ges på engelska.
   

  Examination


  Kursens mål examineras genom bedömning av den individuella uppsatsen, medverkan på seminarium och genom en skriftlig tentamen.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

  Kurslitteraturen är på engelska.

   

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
    

  Kursadministratör: 
  Sara Freeman

  Kursföreståndare: 
  Jarna Petman