Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Folkrätt

Kursen Folkrätt (Advanced Course in Public International Law) syftar till att ge fördjupade kunskaper om folkrättens centrala frågor och grundläggande principer samt att göra studenterna bekanta med nyare strömningar. Kursen ges på engelska.


Svenska studenter som är antagna till juristprogrammet och vill läsa denna kurs som valbar specialkurs hänvisas till kurssidan Folkrätt (JU561A).