Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Amerikansk och engelsk affärsrätt

 • 15 hp

Amerikansk och engelsk affärsrätt behandlar särskilt common law-metoden, hur rättssystem baserade på common law fungerar samt grundläggande rättsprinciper inom de angloamerikanska rättssystemen.

common law
Photo: Andrey Popov / Mostphotos


Amerikansk och engelsk affärsrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Amerikansk och engelsk affärsrätt

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av seminarier och ett processpel. Undervisningen sker på engelska.

   

  Examination


  Examination sker genom aktiv närvaro vid de obligatoriska seminarierna, författande av rättsfallskoncentrat, klientpromemoria, partsinlagan, förberedelse av och deltagande i processpelet samt en skriftlig tentamen (salsskrivning).

   

  Examinator


  Laura Carlson
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  spea@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Johanna Hale

  Kursföreståndare: 
  Laura Carlson