Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetslivets juridik II – EU-rättens implementering i svensk arbetsrätt

Kursen Arbetslivets juridik II syftar till att förmedla kunskap om det arbetsrättsliga regelverket i ett nationellt, och till viss del även internationellt, perspektiv. Kursen ges som fristående men ingår även i PAO-masterprogrammet som är ett program som erbjuds i samverkan mellan flera institutioner vid Stockholms universitet.

gavel of judge with european union flag on wooden table
Foto: LightField / Mostphotos


Arbetslivets juridik II utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även studerande som genomgått Arbetslivets juridik I eller kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, motsvarande personalutbildning inom arbetsrätt eller motsvarande.

Kursen syftar till att förmedla kunskap om det arbetsrättsliga regelverket i ett nationellt och till viss del även internationellt perspektiv.
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Arbetslivets juridik II

   

  Undervisning


  Undervisningen sker i form av seminarier och praktiska övningar.
   

  Examination


  Examination sker dels genom muntliga och skriftliga presentationer i samband med seminarier och praktiska övningar, dels genom en skriftlig tentamen (salskrivning).
   

  Examinator


  Annika Blekemo, adjunkt.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  arjur2@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Giale Truong

  Kursföreståndare: 
  Annika Blekemo