Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetslivets juridik II – EU-rättens implementering i svensk arbetsrätt

Kursen Arbetslivets juridik II syftar till att förmedla kunskap om det arbetsrättsliga regelverket i ett nationellt, och till viss del även internationellt, perspektiv. Kursen ges som fristående men ingår även i PAO-masterprogrammet som är ett program som erbjuds i samverkan mellan flera institutioner vid Stockholms universitet.

gavel of judge with european union flag on wooden table
Foto: LightField / Mostphotos


Arbetslivets juridik II utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även studerande som genomgått Arbetslivets juridik I eller kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, motsvarande personalutbildning inom arbetsrätt eller motsvarande.

Kursen syftar till att förmedla kunskap om det arbetsrättsliga regelverket i ett nationellt och till viss del även internationellt perspektiv.
 

OBS – Kursen ges på distans!

Hösten 2023 ges kursen Arbetslivets juridik II på distans utan fysisk närvaro vid campus.

Ett tekniskt fel gör att det står fel i informationen om tillfället på kurssidan. Vi beklagar den förvirring som kan uppstå av detta.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Undervisning

  Undervisningen sker via webbaserade seminarier och praktiska övningar. Ingen fysisk närvaro förekommer.

  Examination

  Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarier och praktiska övningar, samt genom en skriftlig tentamen (hemtentamen). 

  Examinator

  Annika Blekemo, adjunkt.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  arjur2@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Ebba Kardvik

  Kursföreståndare: 
  Annika Blekemo