Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Rättskulturer och juridisk metod

 • 15 hp

Det övergripande syftet med kursen Rättskulturer och juridisk metod är att förse de studerande med verktyg för att hantera de problem som kolliderande rättstraditioner kan ge upphov till på en internationell eller internationaliserad arbetsmarknad för jurister.


Rättskulturer och juridisk metod (Legal Systems and Methods) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


För att hantera de problem som kolliderande rättstraditioner kan ge upphov till på en internationell eller internationaliserad arbetsmarknad för jurister, ska de studerande först och främst ges en rättskulturell introduktion till och överblicka av de praktiskt mest betydelsefulla och principiellt viktigaste rättstraditionerna. Fokus kommer härvidlag att läggas på den juridiska metod eller de juridiska metoder som är typiska för varje rättstradition. De juridiska metoderna skall vidare studeras i sin utveckling, vilket innebär att deras historiska och ideologiska förutsättningar måste beaktas.

Utöver studiet av de huvudsakliga rättstraditionernas juridiska metod ska de studerande under kursens gång också förvärva sådana färdigheter som kan underlätta juristens arbete i sådana sammanhang där flera rättstraditioner gör sig gällande. De studerande skall ges möjlighet att utveckla sådana metodologiska verktyg och strategier som gör det möjligt att framgångsrikt hantera de problem som kan uppstå när jurister från olika rättstraditioner skall samverka, s k international lawyering. Kursen avslutas med ett case.  

 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Rättskulturer och juridisk metod

  Course description (224 Kb)

   

  Undervisning


  Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, workshops, gruppundervisningstillfällen samt ett case. Undervisningen sker på engelska.
   

  Examination


  Examination sker i form av aktiv närvaro vid seminarierna, en hemtentamen och ett case.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Litteraturen är på engelska. Se den engelska sidan för aktuell kurslitteratur.

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  legal@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Sara Elg

  Kursföreståndare: 
  Marie Sandström