Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Rättskulturer och juridisk metod

Det övergripande syftet med kursen Rättskulturer och juridisk metod (Legal Systems and Methods) är att förse de studerande med verktyg för att hantera de problem som kolliderande rättstraditioner kan ge upphov till på en internationell eller internationaliserad arbetsmarknad för jurister. Kursen ges på engelska.

Gavel in the court. Justice and legislation concept.
Photo: Vitaliy Vodolazskyy / Mostphotos


Rättskulturer och juridisk metod (Legal Systems and Methods) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. 

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


För att hantera de problem som kolliderande rättstraditioner kan ge upphov till på en internationell eller internationaliserad arbetsmarknad för jurister, ska de studerande först och främst ges en rättskulturell introduktion till och överblicka av de praktiskt mest betydelsefulla och principiellt viktigaste rättstraditionerna. Fokus kommer härvidlag att läggas på den juridiska metod eller de juridiska metoder som är typiska för varje rättstradition. De juridiska metoderna skall vidare studeras i sin utveckling, vilket innebär att deras historiska och ideologiska förutsättningar måste beaktas.

Utöver studiet av de huvudsakliga rättstraditionernas juridiska metod ska de studerande under kursens gång också förvärva sådana färdigheter som kan underlätta juristens arbete i sådana sammanhang där flera rättstraditioner gör sig gällande. De studerande skall ges möjlighet att utveckla sådana metodologiska verktyg och strategier som gör det möjligt att framgångsrikt hantera de problem som kan uppstå när jurister från olika rättstraditioner skall samverka, s k international lawyering. Kursen avslutas med ett case.  

 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Course description (224 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning


  Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, workshops, gruppundervisningstillfällen samt ett case. Undervisningen sker på engelska.
   

  Examination


  Examination sker i form av aktiv närvaro vid seminarierna, en hemtentamen och ett case.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Litteraturen är på engelska.


  Course literature and material:

  • Zweigert, K – Kötz, H, An introduction to Comparative Law, 3rd ed., Oxford 1998 (492 pages)

  Compendiums:

  • Extract from Interpreting Statutes. A Comparative Study. Ed MacCormick
  • Summers, Routledge, New York 2016 Extract from Interpreting Precedents. A Comparative Study. Ed. MacCormick
  • Summers, Routledge, New York 2016 (in total 432 sidor). 


  Other articles and essays in the curriculum will be published on the course’s platform (Athena) under the heading Literature and course material.

  In addition to the reading list, further material can be added during the course period, if a lecturer requests that a specific article etc. is to be read in preparation for classes. Such material will be announced in Athena. 
   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se

  Öppen planering i Athena


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Videopresentation

   

  Se en videopresentation av kursen (eng)

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  legal@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Gia Le Truong

  Kursföreståndare: 
  Marie Sandström