Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svensk rätt i internationell belysning

Swedish Law in Context ger en överblick över svensk rätt i en EU-rättslig, internationell och komparativ kontext. Kursen omfattar de svenska rättsområdena konstitutionell rätt, processrätt, straffrätt, familjerätt, fastighetsrätt, arbetsrätt samt kommersiell rätt.


Denna kurs riktar sig till utländska juridikstudenter som är antagna som utbytesstudenter vid Juridiska institutionen på Stockholms universitet. Byt till den engelska sidan för att läsa mer om kursen.