Arbetslivets juridik II EU-rättens implementering i svensk arbetsrätt, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att förmedla kunskap om det arbetsrättsliga regelverket i ett nationellt och till viss del även internationellt perspektiv.

Kursens tema är EU-rättens inverkan på svensk arbetsrätt.

Här undersöks och analyseras vilka effekter EU-rätten har gett och kommer att ge på arbetsrätten och på arbetsmarknaden. Detta görs från en mängd olika perspektiv där olika experter från universitet, arbetsmarknadsorganisationer och advokatbyråer delger oss sitt perspektiv och sina erfarenheter. Varje föreläsare bidrar med sin speciella kompetens vid ett eller ett par tillfällen i en serie av föreläsningar där deltagarna på kursen förväntas deltaga i och utveckla diskussionen. Examinering, vi tentamen, sker utifrån en problemorientering och är praktiskt inriktad.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen