Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet

Kursen Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet behandlar rättssystemet rent generellt samt den arbetsrättsliga regleringen.


Kursen ingår i det så kallade PAO-programmet och läses hösten 2021 under termin 3 och 4.

För höstterminen 2021 kommer kursen gå dubbelt på grund av ny utbildningsplan. För studenter som läser PAO termin 3 med start HT20, SPERK gäller kurstillfälle 29633. För studenter som läser PAO termin 4 med start VT20, SPARK gäller kurstillfället 29671.

Kandidatprogrammet PAO är en 3-årig beteendevetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet inom områdena personal, arbete och organisation. Utbildningen är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen, Sociologiska institutionen och Juridiska institutionen.

Läs mer om kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation


Kursen omfattar två moment: Moment 1 rör rättssystemet generellt (motsvarande 3hp) och moment 2 rör den arbetsrättsliga regleringen (motsvarande 12hp). Momenten är integrerade i varandra.

I kursen behandlas regler, begrepp och principer inom ämnesdelarna. I kursen ingår också träning i att lösa problem inom de rättsområden som behandlas.

Moment 1 ämnar ge de grundläggande kunskaper och färdigheter i rättskunskap som behövs som förberedelse inför kommande studier i arbetsrätt. Momentet syftar till att ge en enklare systematisk överblick över den svenska rätten/rättssystemet, grundläggande insikter i den juridiska metoden och träning i juridisk problemlösning. Studenten ska även få insikt om rättens förhållande till det omgivande samhället.

Moment 2, arbetsrätt, behandlar kollektiv arbetsrätt och anställningsavtalets regelverk, förhandling samt vissa aspekter av arbetsrättslig skyddslagstiftning av offentligrättslig natur. I kursen behandlas regler, begrepp och principer inom ämnesdelarna.

I båda kursmomenten ingår också träning i att lösa problem inom de rättsområden som behandlas.  
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarieövningar. Undervisningen kan även förläggas till domstol, annan myndighet eller facklig organisation där även uppföljande seminarium kan ingå.
   

  Examination


  Examination sker genom aktivt deltagande vid de obligatoriska seminarierna, genom författande av en promemoria, samt genom en skriftlig hemtentamen.
   

  Examinator


  Annika Blekemo

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Ska du läsa Termin 3 (Kandidatprogrammet i PAO med start HT20, SPERK) gäller kurstillfälle 29633:
  Schema JU668F HT 2021

  Ska du läsa Termin 4 (Kandidatprogrammet i PAO med start VT20, SPARK) gäller kurstillfället 29671:
  Schema JU668F HT 2021

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg

  Terminerna vt 15 - vt 16

  Terminer före vt 2015

   

  Gruppanmälan HT21


  Gruppanmälan sker i Athena och öppnar 30/8 kl. 10:00. Gruppanmälan stängs 31/8 kl. 10:00.

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  inar@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Giale Truong

  Kursföreståndare: 
  Annika Blekemo