Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Metod i forskning och praktik

Kursen Metod i forskning och praktik (Legal Methods in Research and Practice) är den tredje kursen på magisterprogrammet i europeisk ekonomisk rätt. Den syftar till att ge fördjupning i EU-rättslig teori och metod.

metod
Photo: Andrey Popov / Mostphotos


Denna kurs ges inom ramen för Magisterprogrammet i europeisk ekonomisk rätt. Byt till den engelska sidan för att läsa mer om kursen.