Arbetslivets juridik I, 15 hp

Om kursen

Kursen riktar sig främst till dig som har erfarenhet av personaladministrativt eller fackligt arbete. Kursen ger god kännedom om grundläggande principer inom arbetsrättens olika delar såväl på den privata som på den offentliga sektorn. Efter genomgången utbildning ska du självständigt kunna handlägga enklare arbetsrättsliga frågor.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen