Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Rättsliga och samhällsvetenskapliga perspektiv på våld och övergrepp mot barn och unga

Kursen Rättsliga och samhällsvetenskapliga perspektiv på våld och övergrepp mot barn och unga behandlar förekomsten och konsekvensen av våld mot barn och unga samt den rättsliga regleringen rörande våld mot barn inom straff-, process-, familje- och socialrätt.

Smutsiga gympaskor som ligger i skogen
Foto: Ivan Kokoulin

Rättsliga och samhällsvetenskapliga perspektiv på våld och övergrepp mot barn och unga ges både som fristående kurs och som valbar programkurs inom ramen för magister i Barnets rättigheter.

Denna sida avser den fristående kursen. Besök sidan för Rättsliga och samhällsvetenskapliga perspektiv på våld och övergrepp mot barn och unga JU681F om du är antagen som student på magisterprogrammet i Barnets rättigheter och intresserad av att läsa denna kurs som valbar programkurs. 

Inom kursen behandlas rättsliga perspektiv på våld och övergrepp mot barn och unga. Fokus ligger på straffrättsliga, processrättsliga men även socialrättsliga, familjerättsliga och barnrättsliga perspektiv. Både nationell och internationell rätt berörs. Som ett komplement till det rättsliga perspektivet innehåller kursen också samhällsvetenskapliga perspektiv där forskning och teorier inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet ingår. Kursen är problemorienterad och syftar därför även till att förmedla teoretisk såväl som praktiskt användbar kunskap om rättsregler och rättsprinciper inom de områden som behandlas.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (340 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. 

  Examination

  Examination sker genom författande av en skriftlig individuell uppgift samt muntlig redovisning och opponering.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/

  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: mbr@juridicum.su.se

  Kursadministratör:
  Catrinel Florea

  Kursföreståndare:
  Anna Kaldal och Carolina Överlien