Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mänskliga rättigheter i en global kontext

På kursen Mänskliga rättigheter i en global kontext behandlas viktiga begrepp, normer och normefterlevnadsstrukturer inom området mänskliga rättigheter.

Hand of prisoner holding rustic metal fence
Photo: Karanik Yimpat

Denna kurs ges inom ramen för Magisterprogrammet i folkrätt. Byt till den engelska sidan för att läsa mer om kursen.