Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Gränsöverskridande miljörätt

I kursen Gränsöverskridande miljörätt (Transboundary Environmental Law) studeras miljörätt i gränsöverskridande sammanhang: framför allt internationell miljörätt, men också EU:s miljörätt samt andra rättsliga strukturer och metoder för att hantera miljöfrågor över statsgränser.

Water pumping pier for pipe line on lake
Photo: OZMedia / Mostphotos


Denna kurs ges inom ramen för Magisterprogrammet i miljörätt. Byt till den engelska sidan för att läsa mer om kursen.