Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Övergripande miljörättsliga teman

I kursen Övergripande miljörättsliga teman (Cross-cutting Issues in Environmental Law) behandlas på avancerad och fördjupad nivå fyra miljörättsliga teman, där miljörätten integreras med eller utmanas av andra rättsliga frågor.

A farmer sprays a solution of copper sulfate on plants of potato bushes.
Photo : Andrii Yalanskyi


Denna kurs ges inom ramen för Magisterprogrammet i miljörätt. Byt till den engelska sidan för att läsa mer om kursen.