Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialkurs: Avancerad immaterialrätt

 • 15 hp

Avancerad immaterialrätt syftar till att förmedla fördjupade insikter i och kunskaper om europeiska och svenska rättsregler och rättsprinciper för skydd av kreativa prestationer och kännetecken, inklusive hanteringen av sådana immateriella skyddsobjekt över gränserna.

Specialkursen i Avancerad immaterialrätt är en valbar kurs inom ramen för juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Ämnet är präglat av internationella överenskommelser mellan stater om skyddsstandarder. Eftersom immaterialrätter, inklusive regleringen av otillbörlig konkurrens, påverkar varors och tjänsters fria rörlighet inom EU har med tiden ett relativt långtgående gemensamt immaterialrättsligt system utvecklats inom unionen. En rad EU-förordningar om enhetsrätter för bland annat geografiska kvalitetsbeteckningar, formgivning, varumärken och växtförädling har antagits liksom ett stort antal direktiv för harmonisering av nationell rätt, inklusive sanktioner. Dessutom är ett enhetligt europeiskt patentsystem nyligen antaget, vars vidare utveckling belyses i kursen.

I kursen studeras:

 • Den svenska immaterialrättslagstiftningen och dess EU-anpassning i tillämpning (främst kännetecken, mönster, patent och upphovsrätt inklusive marknadsrättsligt skydd mot otillbörlig konkurrens)
 • Den europeiska lagstiftningen enligt EU-förordningarna for gemenskapsformgivning och gemenskapsvarumärken samt det gemensamma europeiska patentsystemet.
 • Viss lag och praxis som endast finns på europeisk nivå som ursprungs- och kvalitetsbeteckningar på vin, sprit och jordbruksprodukter.
 • Den internationella och regionala övergripande immaterialrättsregleringen, inklusive samspelet mellan internationellt , regionalt och nationellt.  

 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Avancerad immaterialrätt

   

  Undervisning


  Undervisningen omfattar tio veckors heltidsstudier och ges på svenska i form av föreläsningar, seminarier och gruppundervisning.
   

  Examination


  Kursens mål examineras genom individuella skriftliga och muntliga uppgifter, aktivitet i samband med undervisning och en skriftlig hemtentamen.
   

  Examinator


   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  avir@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Ida Boström

  Amanuens: 
  Omid Dares

  Kursföreståndare: 
  Marianne Levin
  Per Jonas Nordell