Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medierätt

 • 15 hp

Kursen Medierätt syftar till att ge en fördjupad helhetsbild av medierätten baserad främst på civilrättslig och offentligrättslig grund, men ger också perspektiv på medierättens straffrättsliga beröringspunkter.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Registrering

Nyantagna studenter HT20 kommer att få ett välkomstbrev efter Antagningens andra urval i ett e-postmeddelande från institutionen med information om webbregistrering och kursstart.

För att behålla din plats på kursen måste du webbregistrera dig under den period som anges i e-postmeddelandet.

Webbregistrering öppnar 10 augusti 2020. 

E-postmeddelandet från oss skickas till den e-postadress som du har registrerat på Antagning.se. Det är därför viktigt att du har din aktuella e-postadress registrerad där. Om du är antagen till en kurs och inte får något e-postmeddelande med information, kontakta fristaende-kurser@juridicum.su.se.

För att kunna webbregistrera dig på aktuell kurs måste du först aktivera ditt SU-konto och sedan gå in i Ladok för studenter.

Om du redan nu vet om att du behöver lämna återbud till kursen kan du själv göra det via ditt konto på Antagningen.

 

Lärplattform

Juridiska institutionen använder sig av lärplattformen Athena. Vänligen läs mer om lärplattformen på kursens hemsida.

 

Introduktionsdagar

Kursen inleds med en webbaserad introduktionsföreläsning. För mer information vänligen se kursens hemsida eller välkomstbrevet.

 

Undervisning under hösten 2020

Höstterminen startar 31 augusti 2020.

En sammanställning om vad som gäller för undervisning och examination under höstterminen på Juridiska institutionen med tanke på den rådande situationen avseende coronapandemin finns att läsa här.

För närmare information om vad som gäller för respektive kurs läs om detta på kursernas egna hemsidor.

Kursens schema samt kursinformation publiceras ungefär 1 månad före kursstart på kursens hemsida.

 

Villkor för antagning

Om du har blivit antagen med villkor (VI) kan du inte webbregistrera dig själv. Du måste i sådant fall visa att du uppfyller behörighetskraven senast vid kursstart. Detta gör du genom att e-posta ett betygsutdrag på förkunskapskravet Juridisk översiktskurs, 15 hp eller motsvarande till fristaende-kurser@juridicum.su.se så att vi kan kontrollera behörigheten.

Om du skriver tentamen i Juridisk översiktskurs, 15 hp i anslutning till kursstarten hos oss på Stockholm Universitet kommer du behöva e-posta ett registreringsintyg från VT20 för Juridisk översiktskurs, 15 hp, för att kunna bli registrerad på Affärsjuridik alt. Beskattningsrätt 1. Observera att du inte kan erhålla ett slutbetyg på kurserna ifråga förrän du har ett godkänt slutbetyg på kursen Juridisk översiktskurs.

Observera:
Om du inte webbregistrerar dig på kursen inom angiven tid (mer information finns på kurshemsidan samt i välkomstbrevet) kommer din plats att tilldelas en reservplacerad student.

 

Reservantagning

Om det efter avslutad registrering finns lediga platser erbjuder vi dessa till de reserver som står i tur i strikt turordning i aktuell urvalsgrupp. Kontakten sker via e-postadressen som finns registrerad på Antagning.se. Glöm inte att kontrollera även din skräppostkorg.

Vi kontaktar enbart de reserver som vi kan erbjuda en ledig plats och det krävs att du tackar ja till den erbjudna platsen via e-post inom en viss angiven tid. Annars går den erbjudna platsen vidare till nästa reserv som står på tur.

Reservantagningen startar tidigast 10 augusti och avslutas senast 1 vecka in på kursen (sista dagen är en söndag).

 

Länk till mer information och kontakt på institutionens webbplats

Information om kursen, schema, litteraturlista, gruppanmälan, obligatoriska moment, kontaktuppgifter till kursadministrationen och annat bra hittar du på kursens hemsida som du hittar här.

 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

News reporter or TV journalist at press conference, holding microphone and writing notes
Foto: Mihajlo Maricic / Mostphotos


Medierätt ges både som fristående kurs och som specialkurs inom juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 

Kursen ger en helhetsbild av medierätten genom att behandla såväl civilrättsliga som offentligrättsliga och straffrättsliga normer och rör sig därmed över traditionella blockgränser inom juristutbildningen. Syftet med kursen är att erbjuda en djupare förståelse för civilrättsliga ensamrättigheter, grundläggande friheter för yttranden och informationsförmedling och för integritetsskydd. Normer för offentligrättslig kontroll över press, radio och television, etableringsrätt och ansvarsförhållanden i massmedier, reklamjuridik samt offentlighet och sekretess utgör också väsentliga inslag i kursen.
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Medierätt

   

  Undervisning


  Kursen består av en serie med föreläsningar, vilka också innehåller moment av seminariekaraktär som ger underlag för diskussion och konkretion åt specifika frågeställningar. Efter föreläsningsserien hålls rättegångsspel, inför vilka studenterna erhållit olika roller som skall förberedas och sedermera realiseras under speltillfället.
   

  Examination


  Examination sker i form av en skriftlig tentamen som består av två separata delar.
   

  Examinator

   

  Jan Rosén, professor. 

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

  • Rosén, Jan, "Medie- och upphovsrätt", 2012.
  • Rosén, Jan, "Upphovsrättens avtal", 2006.
  • Axberger, Hans-Gunnar, "Yttrandefrihetsgrundlagarna", 2019.

   

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  medie@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Johan Mörlin

  Kursföreståndare: 
  Jan Rosén