Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Migrationsrätt

 • 15 hp

Kursen Migrationsrätt avser att ge fördjupande kunskaper i förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt på migrationsrättens område.

migration
Foto: Andrii Yalanskyi / Mostphotos


Migrationsrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Handläggningen av migrationsärenden aktualiserar flera kunskapsområden, varför även bevisteori och utsageanalys, mänskliga fri- och rättigheter, asylrätt samt information om flyktingsituationen i världen ingår i kursen. Kursen syftar vidare till att ge vissa praktiska färdigheter och i denna del bygger undervisningen på s.k. casemetodik. Kursdeltagarna ska under kursens gång handlägga fall från ansökan till slutligt beslut eller dom, varvid fallen har valts för att illustrera svårigheter vid tolkning av regelverket samt bevisföring.

Deltagarantalet är på grund av undervisningsformen begränsat till 30 studerande.

 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Migrationsrätt

  Kursbeskrivning (36 Kb)

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av seminarier och föreläsningar.
   

  Examination


  Examination sker genom författande av en promemoria samt genom ett rättegångsspel, vilket inkluderar författandet av inlagor eller beslut samt överklagande/bemötande eller dom.
   

  Examinator   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  migrat@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Josephina Bergvall

  Kursföreståndare: