Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialkurs: Civilprocess

 • 15 hp

I kursen Civilprocessrätt behandlas merparten av civilprocessens olika delområden såsom säkerhetsåtgärder, edition, processtaktik, bevisrätt, förhörsteknik, retorik och förlikningsförhandling. Tyngdpunkten ligger på tingsrättsprocessen, men kursen berör i viss utsträckning även överrättsprocess.

rättegångsspel
Foto: MikaelDamkier / Mostphotos


Specialkursen Civilprocessrätt är en valbar kurs inom ramen för Juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen har som primärt syfte är ge fördjupade kunskaper i ämnet civilprocessrätt. I kursen tillämpas casemetodik, vilket innebär att undervisningen huvudsakligen bygger på ett fiktivt fall och ett rättegångsspel, där studenterna (i grupper) ansvarar för fallet ur ett kärande-, svarande- eller domstolsperspektiv. Studenterna förväntas utföra sina uppgifter som om det vore fråga om en verklig process vilket innebär höga krav på närvaro och aktivitet.  

Utöver en fördjupning av de rättsdogmatiska kunskaperna samt praktisk färdighetsträning i ämnet, behandlar kursen civilprocessen ur ett rättspositivistiskt och rättsekonomiskt perspektiv. 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Civilprocessrätt

   

  Undervisning


  Undervisning sker inom ramen för rättegångsspelet och vid seminarier.
   

  Examination


  Examination sker genom rättegångsspelets skriftliga och muntliga del samt en skriftlig uppgift.
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  cproc@juridicum.su.se 

  Amanuens: 
  Lydia Fjällhed

  Kursföreståndare: 
  Björn Landström
  Magnus Pärssinen