Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialkurs: Civilprocess

Kursen Civilprocess åskådliggör växelverkan mellan praktiska civilprocessuella problem och civilprocessuell teori, metod samt civilprocessens varierande former och funktioner i samhället. Undervisningen baseras på en kombination av teoretiska och praktiska övningar. Kursen omfattar också alternativa former av civilprocess (skiljemannarätt och medling).

process
Foto: Vitaliy Vodolazskyy / Mostphotos


Specialkursen Civilprocessrätt är en valbar kurs inom ramen för Juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Civilprocessrätt

   

  Undervisning


  Kursens undervisning sker främst genom seminarier med förberedelser i mindre basgrupper.

   

  Examination


  Examination sker genom obligatorisk aktiv närvaro vid seminarierna och de schemalagda basgruppsförberedelserna, genomförande av skriftlig PM samt genom muntliga och skriftliga prestationer av basgrupperna vid seminarierna.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Presentationsfilm

   

  Se en videopresentation av kursen

   

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  cproc@juridicum.su.se 

  Kursadministratör: 
  Susanne Larsson

  Ämnesföreståndare: 
  Anna Kaldal