Analytisk kemi, grundkurs, 10 hp

Kursen behandlar moderna analytiska tekniker med utgångspunkt i den analytiska kedjan. Områden som

tas upp är provtagning, extraktion, upprening, separation, identifiering och kvantifiering.

Analytiska tekniker som behandlas är kromatografi, spektroskopi och våtkemiska analysmetoder.

Kursen behandlar även några av den analytiska kemins tillämpningar inom miljö, livsmedelskemi och

läkemedelsanalys.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen