Analytisk kemi I, 7,5 hp

Om kursen

Kursen avser att ge grundläggande teoretisk och experimentell kännedom om modern organisk analytisk kemi baserad på den analytiska kedjan med tyngdpunkt på kvantitativa mätningar. Den analytiska kedjan består av delmomenten provtagning, extraktion, upprening, separation, identifiering, kvantifiering samt statistisk utvärdering och presentation av resultat

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen