Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analytisk kemi I

  • 7,5 hp

Kursen avser att ge grundläggande teoretisk och experimentell kännedom om modern organisk analytisk kemi baserad på den analytiska kedjan med tyngdpunkt på kvantitativa mätningar. Den analytiska kedjan består av delmomenten provtagning, extraktion, upprening, separation, identifiering, kvantifiering samt statistisk utvärdering och presentation av resultat

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.