Analytisk kemi, kemometri (teori), 7,5 hp

Om utbildningen

Utbildningens mål är att fördjupa deltagarnas kunskaper i försöksplanering, optimering och regressionsmetoder inom i huvudsak följande områden: analytisk-kemisk processkontroll, spektroskopiska metoder, separationsmetoder samt grundforskning i analytisk kemi och annan laborativ forskning.Kursen förmedlar teoretiska färdigheter i multivariat dataanalys, regressionsmodeller, data komprimering och informations extraktion applicerat på informationsrik kemisk data.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen