Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analytisk kemi, kemometri

Utbildningens mål är att fördjupa deltagarnas kunskaper i försöksplanering, optimering och regressionsmetoder inom i huvudsak följande områden: analytisk-kemisk processkontroll, spektroskopiska metoder, separationsmetoder samt grundforskning i analytisk kemi och annan laborativ forskning. Kursen förmedlar praktiska och teoretiska färdigheter i multivariat dataanalys, regressionsmodeller, data komprimering och informations extraktion applicerat på informationsrik kemisk data.

Kursen består av två moment:

1.Teori 7.5 hp

2.Laborationer 7.5 hp

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.