Analytisk kemi, bioanalytisk kemi, 15 hp

Om kursen

Kursen ger en översikt av genomik och proteomik. Kursen avser att ge kunskap om bioanalytiska metoder, inkluderande biomolekyler, och en djupare insikt om strategier för utveckling av analytiska metoder samt förståelse för provtagningsmetodik och provhantering av biologiska matriser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen