Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Analytisk kemi, bioanalytisk kemi

Kursen ger en översikt av genomik och proteomik. Kursen avser att ge kunskap om bioanalytiska metoder, inkluderande biomolekyler, och en djupare insikt om strategier för utveckling av analytiska metoder samt förståelse för provtagningsmetodik och provhantering av biologiska matriser.

Kursen ges endast på engelska. Hänvisar till den engelska sidan för information.

https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes/ka7005-1.413066?semester=VT21&eventcode=54057