Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analytisk kemi, Avancerade separationsmetoder

  • 15 hp

Kursen advancede separation methoder fokuserar på den analytiska kedjan och dess komponenter och beskriver hur den analytiska kemisten arbetar och de viktigaste metoderna i organisk analytisk kemi.

Kursen ges enbart på engelska, och du kan läsa mer på den engelska kurssidan, du når den genom att klicka på den lilla jordgloben uppe till höger.