Analytisk kemi, Avancerade separationsmetoder, 15 hp

Om kursen

Kursen fördjupar kunskaperna från grundkurserna i analytisk kemi om den analytiska kedjan med teoretisk, experimentell och teknisk kunskap främst inriktad på kvalitativ och kvantitativ kemisk analys av organiska ämnen med användning av kromatografiska och masspektrometriska metoder.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen