Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analytisk kemi, Avancerade separationsmetoder

Kursen advancede separation methoder fokuserar på den analytiska kedjan och dess komponenter och beskriver hur den analytiska kemisten arbetar och de viktigaste metoderna i organisk analytisk kemi.

Kursen ges enbart på engelska, och du kan läsa mer på den engelska kurssidan, du når den genom att klicka på den lilla jordgloben uppe till höger.